KOČIONI SISTEMI

Kočioni sistem ili popularno zvano kočnice, je sistem za usporavanje odnosno potpuno zaustavljanje vozila ili nekog drugog pokretnog tijela, odnosno za smanjivanje ili potpuno spriječavanje ubrzavanja tijela. Kočioni sistem proizvodi silu ili zakretni moment suprotnog smjera od smjera gibanja ili zakretanja, te time i kinetičku energiju tijela u gibanju/pretvaranju u neki drugi oblik energije.


- Pakne i obloge pakni Pakne su smještene u kočionom dobošu i ključna su komponenta kočionog sistema. One pritišću doboš i tim pritiskom stvaraju trenje potrebno kako bi se vozilo usporilo ili zaustavilo.
- Dijelovi za servisiranje kočnica
- Kočione gumice
- Disk pločice su potrošni materijal i traju, u zavisnosti od kvalitete i načina vaše vožnje, od dvadesetak do čak stotinjak hiljada kilometara. Uglavnom se nalaze na prednjim kotačima, ali sve ih više novijih vozila ih ima i straga. Puno su efikasnije i kvalitetnije od doboš kočnica, čiji su sastavni dijelovi kompliciraniji, češće se kvare i skuplji su.
- Kočioni doboši možda izgleda komplicirano no princip je relativno jednostavan. Pritiskom na pedalu kočnice ulje pod pritiskom širi klipove unutar kočionog mehanizma koji pritišču nosač kočionih pločica prema dobošu koje tada izazivaju trenje. Stvar se u tom trenutku komplicira. Kada se pojavi trenje cijeli mehanizam se zakreče te se tako povećava sila kočenja. Kočioni doboš se postepeno zamijenjuju kočionim diskovima jer se slabo hlade i dolazi do gubljenja snage nakon jačih uzastopnih kočenja.
- Kočioni diskovi Svakako su jedna od najbitnijih komponenti na vozilu, a pogotovo po pitanju zaustavljanja, odnosno kompletne sigurnosti. Najčešće su izrađeni od lijevanog željeza, ali se još koristi i kevlar, te ugljično-keramički materijali posebno kod trkačih vozila u natjecanjima, ali ih se nalazi i kod super sportskih automobila cestovne namjene.Najosnovnija podjela diskova je na "pune" i "ventilirajuće".
- Crijeva kočnice - Kočioni cilindri Današnji automobili koriste dvokružne kočione sisteme da bi se osigurala zaustavna sila i ako se kočnice oštete. Dvokružno znači da prednje i zadnje kočnice rade odvojeno. Tako da ako se npr. ošteti linija za dovod ulja prema zadnjim kočnicama i ulje iscuri još uvijek čete moći kočiti prednjim kočnicama. Zbog toga je i glavni kočioni cilindar podijeljen na dva dijela tako da zasebno opskrbljuje kočnice uljem pod pritiskom prednje i zadnje kočnice. Kada pritisnete pedalu kočnice, ona gura primarni klip i stvara se pritisak u cilindru i tako u linijama za ulje prvog kruga. Pritisak između primarnog i sekundarnog klipa uzrukuje gibanje sekundranog klipa koji također stvara tlak u drugom krugu. Ako su kočnice ispravne pritisak u oba kruga treba biti jednak. Ako jedan od spomenutih krugova otkaže tj. iscuri ulje iz njega, to ćete osjetiti na pedali koja će biti osjetno mekanija ili će imati jedan dio “praznog hoda”. To se događa zato jer se više nemože stvoriti pritisak između klipova u glavnom kočionom cilindru.