MIRADO d.o.o.

Firma „MIRADO“ d.o.o. Tuzla je u porodičnom vlasništvu porodice Fejzić sa tradicijom od preko 30 godina. Kontinuiran rast iz godine u godinu čak i u periodu recesije samo je potvrda našeg vrhunskog poslovanja sa dobrim i kvalitetnim temeljima.

Kupci i dobavljaci

Firma MIRADO d.o.o. Tuzla, bavi se prodajom autodijelova pretežno u maloprodaji. Trenutno zapošljava 15 radnika u 4 maloprodajna i 1 veleprodajnom objektu. Referentna lista firme čini više od 2.000 kupaca na području Tuzlanskog kantona, pa i šire.

Cilj i vizija

Cilj nam je zadovoljan kupac, pa se stoga trudimo udovoljiti svim zahtjevima tržišta sa najvećim standardima. Za sve dijelove dajemo garanciju kako za kvalitet tako i za porjeklo roba. Zadržavanje i učvršćivanje pozicije u prodaji rezervnih dijelova na bosanskom tržištu, a pogotovo na TK, te kontinuiran razvoj novih usluga i ulaganja u usavršavanje sustava koji prati razvoj tržišta temeljni su ciljevi poslovanja naše firme.

Tim

Razvoj naše firme koji je baziran na bogatom iskustvu, sastoji se i u kontinuiranom stručnom osposobljavanju, obrazovanju i motivaciji zaposlenika koji u pozitivnom radnom okruženju aktivno sudjeluju u razvoju i implementaciji novih usluga usmjerenih zahtjevima i potrebama na tržištu.